Πανεπιστήμιο Azteca

Πανεπιστήμιο Azteca και τα πτυχία του
Αναγνώριση, Διαπίστευση & Επικύρωση

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Azteca

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017
ΕΠΙΣΗΜΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
(Τρίτη Ενότητα)
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αριθμός ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
11/17/17
με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και οι διαδικασίες που σχετίζονται με την αναγνώριση επίσημης εγκυρότητας σπουδών ανώτερου τύπου.
Άρθρο 42.-
Τα άτομα που διδάσκουν σπουδές ανώτερου τύπου χωρίς RVOE πρέπει να το αναφέρουν σε όλη την τεκμηρίωση που εκδίδουν και στη διαφήμιση που κάνουν με οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιούν, σε μορφή κειμένου, το ακόλουθο υπόμνημα:
«ΣΠΟΥΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ»
Οι μελέτες που πραγματοποιούνται σε αυτά τα ιδρύματα δεν αναγνωρίζονται από την Ομοσπονδιακή Εκπαιδευτική Αρχή, επομένως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπόκεινται σε επίσημη ισχύ.
Ο τύπος και το μέγεθος του γράμματος που χρησιμοποιείται στο εν λόγω υπόμνημα πρέπει να είναι ίσο με το μεγαλύτερο κείμενο που χρησιμοποιεί το άτομο στη δική του τεκμηρίωση ή διαφήμιση, το οποίο κάνει με οποιοδήποτε μέσο, ανάλογα με την περίπτωση.

Το Universidad Atzeca, ένα ιδιωτικό μεξικανικό πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από τον Γραμματέα Δημόσιας Εκπαίδευσης SEP, καταχωρισμένο στο International Handbook of Universities από τη Διεθνή Ένωση Πανεπιστημίων IAU και την World Higher Education Database WHED (IAU-017248), που ιδρύθηκε και ενσωματώθηκε το 1994, με την πρώτη Αναγνωρίσεις προγραμμάτων από το SEP το 1997 και που ναυλώθηκε ως μέρος του εθνικού συστήματος εκπαίδευσης από τον Γραμματέα Δημόσιας Εκπαίδευσης SEP της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Μεξικού:

Επίσημη ειδοποίηση Μητρώου Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 9 Απριλίου 1999, Αρ. 15-00084: καταχωρήθηκε στην πρώτη ενότητα του Βιβλίου 71-VIII Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στη σελίδα 129, ως Ιδιωτικό Ίδρυμα με Αναγνώριση Επίσημης Εγκυρότητας Σπουδών , που απονέμεται από τη Γενική Διεύθυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υφυπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας του Γραμματέα Δημόσιας Εκπαίδευσης ΣΕΠ.

Με βάση το Διάταγμα του Μητρώου Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 9 Απριλίου 1999, Αρ. 15-00084: το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχει εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή μελετών του τύπου «Ανώτερη». το Εκπαιδευτικό Κέντρο μπορεί να απονέμει τίτλους και τίτλους σπουδών σύμφωνα με αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 60 του Γενικού Νόμου για την Εκπαίδευση και στο άρθρο 18 του Νόμου για το Συντονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους νόμους της μεξικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Universidad Azteca είναι εξουσιοδοτημένο να απονέμει πτυχία με επίσημη επαγγελματική αναγνώριση και εγκυρότητα και να κατέχει ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς ανώτερους τίτλους του πανεπιστημίου.

Ο όρος "Universidad" είναι ένα νομικά προστατευμένο όνομα και προορίζεται για εκείνα τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν τουλάχιστον πέντε επίσημα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών Licenciado (από τέσσερα έως πέντε χρόνια μεταπτυχιακού επιπέδου) ή μεταπτυχιακά προγράμματα, σε τουλάχιστον τρεις τομείς σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνών (ανθρωπιστικές επιστήμες).

Με κύρια πανεπιστημιούπολη και δορυφορικές επεκτάσεις στο Μεξικό, το Universidad Azteca είναι ένα αναγνωρισμένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που έχει συσταθεί και αναγνωριστεί από τον Υπουργό Δημόσιας Εκπαίδευσης (SEP), πληρώντας τις νομικές απαιτήσεις για το όνομα και το καθεστώς του «Universidad» καθώς και βασιζόμενο σε διάφορες αναγνωριστικές προγραμματικές και πτυχιακές ( RVOE) από τον ομοσπονδιακό κυβερνητικό Γραμματέα Δημόσιας Εκπαίδευσης (SEP) καθώς και μη κυβερνητικές προγραμματικές διαπιστεύσεις για ορισμένα διεθνή προγράμματα. Το Universidad Azteca υπόκειται σε επίβλεψη και διασφάλιση ποιότητας από τη SEP σύμφωνα με τους νόμους της μεξικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε εθνικό επίπεδο, το Universidad Azteca λειτουργεί την Κεντρική Πανεπιστημιούπολη στο Chalco, κοντά στην Πόλη του Μεξικού, και μια σειρά από εγκαταστάσεις πανεπιστημιούπολης σε όλο το Μεξικό που εξυπηρετούν εγχώριους φοιτητές σε μια ποικιλία προγραμμάτων που κυμαίνονται από μεταπτυχιακά (Licenciado) έως μεταπτυχιακά επίπεδα Master και Doctor με RVOE. www.universidadazteca.edu.mx

Το πανεπιστήμιο προσφέρει Τρία Ακαδημαϊκά Συστήματα: Παραδοσιακά (στην πανεπιστημιούπολη), Μεικτή μάθηση και εικονική ηλεκτρονική μάθηση (σε πραγματικό χρόνο) και απονέμει πτυχία σε ποικίλους τομείς σπουδών ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με τους νόμους της μεξικανικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Universidad Azteca είναι εξουσιοδοτημένο να απονέμει πτυχία με RVOE για υπηκόους και να κατέχει ακαδημαϊκούς ανώτερους τίτλους του πανεπιστημίου (grados propios) χωρίς RVOE.

Επίσης έχει το δικαίωμα να διεξάγει εξ αποστάσεως σπουδές και να χορηγεί τα αντίστοιχα Ακαδημαϊκά και Διεθνή Πτυχία σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 του περί Γενικής Παιδείας Νόμου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λειτουργεί μια εγγεγραμμένη επέκταση πανεπιστημίου, η Universidad Azteca USA LLC, με Αριθμό Αρχείου Πολιτείας Ντέλαγουερ: 5829017.

Το Universidad Azteca European Programs είναι εγγεγραμμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο Μητρώο Παρόχων Μάθησης. Αριθμός αναφοράς παρόχου ΗΒ UKPRN: 10052891

Ειδοποίηση
– Τα προγράμματα που λήγουν στις 5 Νοεμβρίου 2020 δεν θα προσφέρονται πλέον ως προγράμματα σύμφωνα με την §27 HS-QSG αλλά μόνο ως προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παραδίδονται εκτός Αυστρίας με τρόπο που δεν απαιτεί ειδοποίηση και έγκριση από την AQ Austria.
– Όλοι οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους σε ηλεκτρονική μορφή
– Οι νέοι φοιτητές εγγράφονται σε ηλεκτρονική μορφή που παρέχεται εκτός Αυστρίας

Στην Ευρώπη το Universidad Azteca European Programs είναι η εγγεγραμμένη μη κερδοσκοπική επέκταση πανεπιστημίου του Universidad Azteca στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, με έγκριση και εγγραφή (2012-2022) των προγραμμάτων που παρέχονται στην Αυστρία σύμφωνα με την § 27 Νόμος για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. και ένα παράρτημα στο Βερολίνο, Γερμανία, έχει εγκριθεί από την Επιστημονική Σύγκλητο της πόλης του Βερολίνου σύμφωνα με την §124α του Νόμου του Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Η Κοσμητεία Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων εδρεύει στην Αυστρία, όλα τα προγράμματα που παρέχονται στην Αυστρία εγκρίθηκαν δεόντως και καταχωρήθηκαν όπως προβλέπεται νόμιμα από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Επιστήμης και Έρευνας της Αυστρίας (2013) και τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας και Διαπίστευσης AQ Austria (2015/ 2017) ως συγκρίσιμα με τα αυστριακά πανεπιστημιακά προγράμματα και πτυχία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αυστριακού νόμου για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή θα λήξει το 2022.

Το Universidad Azteca European Programs είναι εγκεκριμένο μέλος του EADL Ευρωπαϊκή Ένωση Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Το Universidad Azteca είναι μέλος του ΟΔΑΕΕ Organización de la Américas para la Excelencia Educativa. Η ODAEE βράβευσε τον Πρύτανη του Universidad Azteca Dr. Agustín López González Pacheco το 2013 για τα επιτεύγματά του στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Το Universidad Azteca επιδεικνύει τη συνολική δέσμευση στην ποιότητα από το Παγκόσμιο Πιστοποιητικό Αριστείας για το εφαρμοσμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που απονέμεται από το Ινστιτούτο Ποιότητας Λατινικής Αμερικής LAQI και με διεθνή προγράμματα διαπιστευμένα από το TRACCERT Canada και το CONIES, Μέλος της CONIES. δικαιούται να επικυρώνει και να πιστοποιεί τα δικά του πανεπιστημιακά προγράμματα και τίτλους σπουδών διεθνώς.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Universidad Azteca είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 από την BQS.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης Universidad Azteca είναι πιστοποιημένο κατά ISO 29990:2010 από την BQS.

Το Universidad Azteca είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, ISO 29990:2010 και πλήρως συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα διαπίστευσης IQAAF και BQF που ρυθμίζονται από την BQS. Το Universidad Azteca είναι αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο από BQS.

Το Συμβούλιο Προτύπων Ποιότητας BQS είναι μέλος της εταιρείας του Chartered Quality Institute UK και μέλος του INQAAHE. Το Συμβούλιο Προτύπων Ποιότητας είναι μια ανεξάρτητη διεθνής ρυθμιστική αρχή διασφάλισης ποιότητας που διέπεται από καταστατικό για να λειτουργεί ως Αρμόδιος Φορέας Διασφάλισης Ποιότητας για την προώθηση της διασφάλισης ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους φορείς πιστοποίησης. Το BQS είναι ένας φορέας πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας για τα πρότυπα ISO που συμμορφώνονται με την απαίτηση διαπίστευσης του ISO 17021.

Το Universidad Azteca είναι πιστοποιημένο μέλος του ΚΩΝΙΑ το Συμβούλιο για τη Διεθνή Εποπτεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μια μη κερδοσκοπική ένωση για την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διαπίστευσης (από το 2012). Τα MBA και DBA, MEd και Dr. Edu και όλα τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από τα προγράμματα AQ Austria του Universidad Azteca είναι διαπιστευμένα από την CONIES. Τα προγράμματα έχουν διαπιστευθεί ως διαδικτυακά διεθνικά και ως παροχή συνεργασίας με πανεπιστήμια εταίρους.

Το Universidad Azteca European Programs λειτουργεί ένα Branch Campus στη Γενεύη της Ελβετίας, στις εγκαταστάσεις και σε συνεργασία με την AVRIO de Geneve, έναν πάροχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Universidad Azteca προσφέρει μια σειρά από μη παραδοσιακά πανεπιστημιακά προγράμματα διεθνώς, ειδικά με βάση την αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης (APL), την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (PQR) και τη μεταφορά πιστώσεων από προγράμματα μαθημάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσόντων για την κάλυψη ατομικές απαιτήσεις των αιτούντων.

Μέθοδος μάθησης

Ειδοποίηση: Στο Avrio Institute παρέχουμε μόνο προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως (Onlin ή elearning) εκτός Μεξικού. Επομένως, μόνο η διαπίστευση, η αναγνώριση και η επικύρωση ανήκουν σε αυτό το πρόγραμμα.
Το Universidad Azteca European Programs προσφέρει κυρίως προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης. Αυτά τα προγράμματα είναι ασύγχρονα και μπορούν να ξεκινήσουν όλο το χρόνο.

Η μέθοδος e-learning προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις ενότητες με τον δικό τους ρυθμό από το σπίτι μέσω Διαδικτύου και να δώσουν εξετάσεις online μέσω της πλατφόρμας e-learning. Οι προσωπικές εξετάσεις και οι εξετάσεις Viva Voce γίνονται τόσο μέσω βιντεοτηλεφωνίας όσο και επιτόπου, ανάλογα με τον τρόπο σπουδών και τον τόπο διαμονής του φοιτητή και τους κανονισμούς του πανεπιστημίου συνεργάτη.

Οι σπουδές στο Universidad Azteca είναι προσανατολισμένες στον μαθητή και στοχεύουν να καταγράφουν και να αξιολογούν και να πιστώνουν σε μεγάλο βαθμό τα προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες, τις προκαταρκτικές σπουδές και την κατάρτιση που έχει ήδη αποκτήσει ένας υποψήφιος σε ένα ατομικό χαρτοφυλάκιο του μαθητή.

Το Universidad Azteca προσφέρει στους υποψήφιους φοιτητές την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις ενότητες ενός προγράμματος online μέσω του Διαδικτύου με τον δικό τους ρυθμό μάθησης και προσφέρει μια ποικιλία μεμονωμένων προγραμμάτων σπουδών που δίνουν σε μια μεγάλη ποικιλία προσωπικοτήτων και προφίλ προσόντων την ευκαιρία να ενσωματώσουν αυτά τα προσόντα σε πρόγραμμα σπουδών αναγνωρίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα προσόντα και ενσωματώνοντας δεξιότητες (ECVET) εκτός από την παραδοσιακή πίστωση πανεπιστημιακών πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Για τη διεθνή αξιολόγηση των πιστωτικών μονάδων, το Universidad Atzeca εφαρμόζει τις απαιτήσεις του «Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA)» και τους συντελεστές μετατροπής του στα πιστωτικά σημεία του Universidad Azteca σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα. 1 έτος σπουδών στο Μεξικό = 1 έτος σπουδών στην Ευρώπη: 75 μονάδες = 60 ECTS.

Τα πανεπιστημιακά πτυχία δεν πρέπει να συγχέονται με τα επίσημα αναγνωρισμένα προγράμματα και πτυχία με RVOE που προσφέρονται από το Universidad Azteca ή με τα επίσημα διαπανεπιστημιακά προγράμματα διπλού πτυχίου που επικυρώνονται από το UCN και μπορούν να αποκτηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

Επιλογή 1) Αναγνώριση Μεταβιβαστικών Πιστώσεων.

Για τη μάθηση που μπορεί να αναγνωριστεί από διαπιστευτήρια και πιστοποιητικά προηγουμένως περασμένων δοκιμών προσφέρουν μια πολύ λιγότερο περίπλοκη αξιολόγηση από ό,τι είναι δυνατή με την επικύρωση χαρτοφυλακίου προηγούμενης μάθησης.
Οι υποψήφιοι που έχουν κερδίσει αρκετές μονάδες σε προηγούμενες εργασίες μαθημάτων που οδηγούν σε οποιοδήποτε πτυχίο μπορούν να μεταφέρουν τα πτυχία τους από μια ποικιλία πηγών σε ένα πτυχίο που απονέμεται από το Universidad Azteca στον τομέα των Προχωρημένων Σπουδών.

Αυτό το πρόγραμμα διαφέρει από την Επαγγελματική Πιστοποίηση (Επαγγελματικές Σπουδές) και την Επικύρωση της Προηγούμενης Εκμάθησης (Ατομικές Σπουδές), επειδή βασίζεται εξ ολοκλήρου στην αναγνώριση των πιστώσεων μεταφοράς που έχουν ήδη αποκτηθεί στο μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο.

Απαιτήσεις πτυχίου για το Master of Advanced Studies ή το MBA: Τουλάχιστον επαγγελματικό προσόν στο επίπεδο 5 ή 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ως προϋπόθεση εισόδου, συν επαγγελματικά τεκμηριωμένα 60 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Επιλογή 2) Επαγγελματική Πιστοποίηση.

Πιστοποίηση Ορκωτών, Πιστοποιημένων, Νόμιμων ή Αδειοδοτημένων Επαγγελματιών σε νομοθετικά ή συντεχνιακά επαγγέλματα, σύμφωνα με την οποία, το επάγγελμα πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα ισχύον Εθνικό πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων στο αντίστοιχο επίπεδο συγκρίσιμης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα σπουδών που πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το βραβείο είναι στον τομέα των Επαγγελματικών Σπουδών. Η διαδικασία επικύρωσης της επαγγελματικής πιστοποίησης αξιολογεί τη μάθηση ως ένα μεγάλο σύνολο γνώσεων με εύρος και βάθος και την προηγμένη μάθηση σε έναν μόνο κλάδο.

Απαιτήσεις πτυχίου για το Master of Professional Studies ή το MBA: Τουλάχιστον επαγγελματικό προσόν στο επίπεδο 5 ή 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ως προϋπόθεση εισόδου, συν επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και εμπειρία εμπειρογνωμόνων ίση με 60 μονάδες ECTS.

Αυτά τα πτυχία ad eundem είναι κερδισμένα πτυχία, όχι τιμητικά, επειδή αναγνωρίζουν την επίσημη μάθηση.

Κερδίστε πίστωση με Άδειες και Πιστοποιητικά

Εάν έχετε ήδη αποκτήσει ορισμένες άδειες ή πιστοποιητικά εντός του επαγγέλματος ή των τομέων ενδιαφέροντος που έχετε επιλέξει, μπορεί να είστε σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσετε ένα πτυχίο στο Universidad Azteca. Το Universidad Azteca θα χορηγήσει πίστωση για τρέχουσες επαγγελματικές άδειες ή πιστοποιητικά που έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί για πίστωση από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές που έχουν κερδίσει μία από τις άδειες ή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται πρέπει να υποβάλουν συμβολαιογραφικά αντίγραφα της άδειας ή του πιστοποιητικού και της τρέχουσας κάρτας ανανέωσης (αν χρειάζεται) για να λάβουν πίστωση. Επιπλέον, για πιστοποιήσεις και άδειες που σχετίζονται με την υγεία, πρέπει να εκδοθεί αντίγραφο του μαθήματος που ολοκληρώθηκε από το νοσοκομείο ή το φορέα μέσω του οποίου ολοκληρώθηκαν.

Κερδίστε πίστωση μέσω της εκμάθησης στο χώρο εργασίας και των μαθημάτων εταιρικής και επιχειρηματικής κατάρτισης

Πίστωση για μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει στην εργασία

Το Universidad Azteca αναγνωρίζει ότι πολλοί ενήλικες έχουν αποκτήσει γνώσεις μέσω των καθημερινών εργασιακών τους δραστηριοτήτων και από μαθήματα, μαθήματα και σεμινάρια που ολοκληρώθηκαν στο χώρο εργασίας. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να είστε επιλέξιμοι για πίστωση κολεγίου για μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει στη δουλειά. Το Universidad Azteca απονέμει πίστωση για μαθήματα εργοδοτών, συνδικάτων ή επαγγελματικών ενώσεων. Οι μαθητές μπορεί να μπορούν να κερδίσουν πίστωση για μαθήματα που παρακολουθούνται στο χώρο εργασίας τους ή μέσω συνδικάτων ή επαγγελματικών ενώσεων.

Κερδίστε πίστωση μέσω σύστασης πίστωσης

Ο σκοπός της Σύστασης Πιστωτικών Μονάδων είναι να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν ακαδημαϊκή πίστωση για μάθηση που αποκτήθηκε εκτός της χορηγίας κολεγίων και πανεπιστημίων μέσω αξιολόγησης και συστάσεων πίστωσης για επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα που χρηματοδοτούνται από μη συλλογικούς οργανισμούς που δεν χορηγούν πτυχίο και προσφέρουν μαθήματα στους εργαζόμενους, μέλη ή πελάτες. Αυτές οι μη συλλογικές οργανώσεις περιλαμβάνουν επιχειρήσεις και βιομηχανία, εργατικά συνδικάτα, επαγγελματικές και εθελοντικές ενώσεις και κυβερνητικούς φορείς. Οι συστάσεις πίστωσης προορίζονται για την απονομή πίστωσης σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη μη συλλογική χορηγία διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα βοηθηθούν στη λήψη ακαδημαϊκής πίστωσης για τη μάθηση που αποκτήθηκε μέσω αυτής της διδασκαλίας.

Η σύσταση βασίζεται στην πρόταση ότι αποτελεί ορθή εκπαιδευτική πρακτική για τα κολέγια και τα πανεπιστήμια να χορηγούν ακαδημαϊκή πίστωση για ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται από μη συλλογικούς οργανισμούς, υπό τον όρο ότι τα μαθήματα είναι κατάλληλα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενός ατόμου.

Επιλογή 3) Επικύρωση της προηγούμενης μάθησης.

Μια διαδικασία με την οποία τα άτομα μπορούν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν τα προσόντα με βάση την προηγούμενη μάθηση και μερικές φορές την εμπειρία τους (συχνά ονομάζεται βιωματική μάθηση). Δίνεται πίστωση όταν υπάρχουν στοιχεία ότι η εμπειρία ή η μάθηση είχε ως αποτέλεσμα ο μαθητής να επιτύχει τα κατάλληλα και σαφώς εκφρασμένα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η νομική βάση στο Μεξικό για την αναγνώριση της μη παραδοσιακής ατομικής προηγούμενης μάθησης ρυθμίζεται από το ACUERDO NÚMERO 286, εφαρμόζοντας τις Συστάσεις της UNESCO για την επικύρωση και την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης.

Το Universidad Azteca προσφέρει μια σειρά από επιλογές αξιολόγησης που μπορεί να είναι κατάλληλες για φοιτητές που έχουν αποκτήσει μάθηση σε επίπεδο κολεγίου από προηγούμενη μελέτη ή εμπειρία. Το Universidad Azteca εφαρμόζει τα πρότυπα του ίδιου του πανεπιστημίου, συνδυάζοντας τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές και πλαίσια: Acuerdo 286 (αναφέρθηκε παραπάνω), το γαλλικό VAE: Validation des Acquis de l'Expérience και τα ιρλανδικά πρότυπα HETAC για PLA, χώρες που επιτρέπουν την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης και στα τρία ακαδημαϊκά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου NVQ 8.

Απαιτήσεις πτυχίου για το Master of Individual Studies: Τουλάχιστον επαγγελματικό προσόν στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ως προϋπόθεση εισόδου, συν μια αποδεκτή επικύρωση χαρτοφυλακίου προηγούμενης μάθησης ίση με 60 μονάδες ECTS.

Κερδίστε πίστωση μέσω της αξιολόγησης χαρτοφυλακίου

Η αξιολόγηση χαρτοφυλακίου βοηθά τους μαθητές να ορίσουν και να επιδείξουν τόσο την επίσημη όσο και την άτυπη μάθησή τους όσον αφορά τα μαθήματα κολεγίου. Η αξιολόγηση χαρτοφυλακίου είναι ένας ευέλικτος, αποτελεσματικός τρόπος για να κερδίσετε πιστώσεις κολεγίου για όσα έχετε μάθει εκτός της τάξης. Το Universidad Azteca έχει ήδη βοηθήσει τους αιτούντες να κερδίσουν πιστώσεις με βάση τις γνώσεις τους. Επιπλέον, αυτά τα βραβεία πίστωσης τιμούνται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια μας. Όπως όλα τα προγράμματα που προσφέρονται από το Universidad Azteca, το Portfolio Assessment λειτουργεί με την πεποίθηση ότι η μάθηση σε επίπεδο κολεγίου, ανεξάρτητα από το πώς αποκτάται, δικαιολογεί πίστωση. Επομένως, σχεδόν οποιοσδήποτε τομέας μάθησης μπορεί να μετατραπεί σε πιστωτικές μονάδες κολεγίου, αρκεί να διδάσκεται σε αναγνωρισμένο ή διαπιστευμένο κολέγιο ή πανεπιστήμιο και μπορείτε να αποδείξετε την εμπειρία σας σε αυτό. Ένα χαρτοφυλάκιο είναι μια συλλογή δεδομένων που συγκεντρώνονται σε εγκεκριμένη μορφή για την επίδειξη γνώσεων σε επίπεδο κολεγίου για απονομή πίστωσης. Συχνά μεταγλωττισμένο σαν σημειωματάριο, κάθε χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπεύει γενικά ένα μάθημα. Το χαρτοφυλάκιο που υποβάλλετε στο Universidad Azteca θα χρησιμεύσει ως απόδειξη της εμπειρίας σας και της αξίας που έχει στον ακαδημαϊκό κόσμο. Μπορεί να περιλαμβάνει γνώσεις ή δεξιότητες που αποκτήθηκαν από μια μεγάλη ποικιλία πηγών, αλλά αυτές είναι μερικές από τις πιο κοινές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση χαρτοφυλακίου:

 • Πλήρης ή μερικής απασχόλησης
 • ανεξάρτητη ανάγνωση και μελέτη
 • προγράμματα κατάρτισης ή μαθήματα συνεχούς υπηρεσίας
 • εθελοντική εργασία
 • πολιτιστικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις
 • χόμπι και ψυχαγωγικές ασχολίες
 • κοινοτικές ή θρησκευτικές δραστηριότητες
 • Στρατιωτική θητεία
 • μελέτη ταξιδιού
 • συνδρομές οργάνωσης

Η συγκέντρωση του χαρτοφυλακίου σας είναι μια απλή, βήμα προς βήμα διαδικασία:

 1. Κάντε απογραφή των γνώσεων και των δεξιοτήτων σας.

Ελέγξτε το ιστορικό εργασίας, τα χόμπι, τους τομείς σπουδών ή ειδικής κατάρτισης, την εθελοντική εργασία και άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω. Στη συνέχεια, κάντε μια λίστα με όλους τους τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει ως αποτέλεσμα αυτών των εμπειριών.

 1. Επιλέξτε τις περιοχές για τις οποίες θέλετε να αναζητήσετε πίστωση κολεγίου.

Αξιολογήστε κάθε τομέα της προηγούμενης εκμάθησής σας για να προσδιορίσετε ποιες θα επιλέξετε για Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίου. Η απόφασή σας για κάθε γνωστικό αντικείμενο πρέπει να βασίζεται σε δύο παράγοντες: εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι οι γνώσεις σας είναι ισοδύναμες με ένα μάθημα σε επίπεδο κολεγίου και εάν χρειάζεστε μόρια κολεγίου σε αυτό το αντικείμενο. Εάν έχετε μερική γνώση ενός θέματος και επιθυμείτε να αποκτήσετε περισσότερα, η επιλογή Portfolio Study μπορεί να είναι κατάλληλη για εσάς.

 1. Βρείτε περιγραφές μαθημάτων που να ταιριάζουν με τη μάθησή σας.

Για κάθε θέμα που έχετε επιλέξει, αναζητήστε μια βάση δεδομένων πανεπιστημιακών μαθημάτων για να βρείτε μια περιγραφή που αντικατοπτρίζει καλύτερα τις γνώσεις σας. Αναζήτηση καταλόγων από διαπιστευμένα κολέγια και πανεπιστήμια. Οι καταχωρήσεις καταλόγου που επιλέγετε πρέπει να αντιπροσωπεύουν μαθήματα που διδάσκονται σε ώρες πίστωσης σε διαπιστευμένα κολέγια ή πανεπιστήμια. Λάβετε υπόψη ότι εάν επιλέξετε μια περιγραφή μαθήματος από τον κατάλογο άλλου ιδρύματος, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα του εκχωρηθεί ο ίδιος ή παρόμοιος αριθμός από το Universidad Azteca. Με εξαίρεση την ιατρική και την κτηνιατρική, οποιοδήποτε μάθημα σε επίπεδο κολεγίου είναι επιλέξιμο για Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίου.

 1. Δώστε αποδεικτικά στοιχεία για τις γνώσεις σας.

Συγκεντρώστε ένα πακέτο υλικού που τεκμηριώνει τις γνώσεις σας για το θέμα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δείγματα της δουλειάς σας, βιογραφικό, σημειώσεις σε μαθήματα κατάρτισης, μεταγραφές, σχολιασμένη βιβλιογραφία, επιστολές επαλήθευσης από εργοδότες ή άλλους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ικανότητές σας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που προσφέρει αποδείξεις. Εάν λείπουν αβάσιμα στοιχεία, μπορείτε να ζητήσετε εξέταση. Οι εξετάσεις είναι διαθέσιμες σε περιορισμένη βάση και μπορεί να είναι προφορικές ή γραπτές, ανάλογα με το αντικείμενο ή τις απαιτήσεις του συμβούλου σχολής.

Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία αξιολόγησης είναι ο προσδιορισμός του εάν η μάθηση έχει ήδη αξιολογηθεί ως μέρος μιας αξιολόγησης προηγούμενου προγράμματος μάθησης. Εάν διαπιστωθεί ότι η πίστωση έχει ήδη αξιολογηθεί με αυτόν τον τρόπο, η ισχύουσα πίστωση απονέμεται με βάση τις προηγούμενες αξιολογήσεις των αντίστοιχων αξιολογητών και δεν διενεργείται ατομική αξιολόγηση. Το Universidad Azteca αποδέχεται οποιαδήποτε επίσημη επικύρωση προηγούμενης μάθησης που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου εκδόθηκε η επικύρωση, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επικύρωσης, Καναδά, Αυστραλία, ΗΠΑ (Εγχειρίδιο California Prior Learning Assessment & Recognition (PLAR), Excelsior College Flexible Αξιολόγηση, Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Προηγούμενης Εκμάθησης του Thomas Edison State College, Credit by Evaluation του Empire State College, Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου πανεπιστημίου του Οχάιο, αξιολόγηση χαρτοφυλακίου κολεγίου Charter Oak State), και παρόμοια πρότυπα που βασίζονται στις συστάσεις του CAEL γίνονται δεκτά.

Η International Association for Continuing Education and Training είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση αφιερωμένη στα ποιοτικά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το IACET εξουσιοδοτεί παρόχους εκπαίδευσης που πληρούν τις αυστηρές οδηγίες συνεχούς εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν το 1968. Η πιστοποίηση IACET είναι το πρότυπο που αναζητούν οι εκπαιδευόμενοι για ποιότητα. Τα κριτήρια και οι κατευθυντήριες γραμμές του IACET αποτελούν τον πυρήνα χιλιάδων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παγκοσμίως. Το Universidad Azteca δέχεται Μονάδες Συνεχούς Εκπαίδευσης CEU του IACET.

Γίνονται δεκτά επαγγελματικά προσόντα και προσόντα δια βίου μάθησης που βασίζονται σε μονάδες ECVET.

 1. Περιγράψτε τι γνωρίζετε και πώς το μάθατε.

Γράψτε μια αφήγηση που περιγράφει τη μάθησή σας, εξηγεί πώς αποκτήσατε τις γνώσεις σας και εισάγει το υλικό που παρέχετε ως αποδεικτικό στοιχείο. Αυτή η δήλωση, η οποία μπορεί να είναι από τρεις έως δέκα σελίδες σε μήκος ανάλογα με τον τύπο του μαθήματος που εμπλέκεται, είναι το φόρουμ σας για να πείσετε τον σύμβουλο της σχολής ότι έχετε συγκεντρώσει αρκετές γνώσεις για να δικαιολογήσετε τα εύσημα για το θέμα. Οι σύμβουλοι χαρτοφυλακίου ενθαρρύνουν τους μαθητές να υποβάλουν ένα πρόχειρο προσχέδιο της αφήγησης, πριν από την τελική υποβολή, ώστε να μπορούν να το αναθεωρήσουν και να παρέχουν χρήσιμες συμβουλές.

 1. Βάλτε τα όλα μαζί.

Αφού επιλέξετε μια περιγραφή του μαθήματος, γράψετε μια κατάλληλη αφήγηση και συγκεντρώσετε επαρκή στοιχεία για να αποδείξετε τις γνώσεις σας στον σύμβουλο της σχολής, το χαρτοφυλάκιό σας είναι πλήρες και έτοιμο για συσκευασία. Κάθε θέμα πρέπει να συσκευαστεί σε ξεχωριστό φάκελο ή βιβλιοδεσία, καθώς ενδέχεται να μην επανεξεταστούν όλα τα μαθήματά σας από τον ίδιο σύμβουλο σχολής. Εξαιρούνται μαθήματα που συνδέονται στενά, όπως οι Κοινωνικές Επιστήμες I και II. Τα μαθήματα ξένων γλωσσών στην ίδια γλώσσα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που εκπροσωπούνται, συσκευάζονται ως ένα, ενιαίο χαρτοφυλάκιο. Το εξώφυλλο χαρτοφυλακίου με την περιγραφή του μαθήματος πρέπει να τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος του χαρτοφυλακίου σας, ακολουθούμενο από την αφήγηση και, τέλος, τα αποδεικτικά στοιχεία σας. Απαιτείται πίνακας περιεχομένων. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το εάν τα μαθήματά σας είναι αρκετά στενά συνδεδεμένα ώστε να είναι συνδυασμένα μεταξύ τους, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο χαρτοφυλακίου.

Όλες οι πληροφορίες στο χαρτοφυλάκιό σας πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και σε διπλά διαστήματα. Κάθε σελίδα πρέπει να είναι αριθμημένη. Τα υλικά στο χαρτοφυλάκιό σας θα πρέπει να ταξινομηθούν με την ακόλουθη σειρά:

 • Φύλλο εξωφύλλου χαρτοφυλακίου με σαφή φωτοαντίγραφο της περιγραφής του μαθήματος κολλημένο στον χώρο που παρέχεται στη φόρμα
 • Πίνακας περιεχομένων που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο
 • Αφήγηση γραμμένη καθαρά και γραμματικά σωστή
 • Αποδεικτικά στοιχεία οργανωμένα με τη σειρά με την οποία αναφέρονται στην αφήγηση και κατά προτίμηση αριθμημένα ή με άλλη επισήμανση.
 1. Υποβάλετε το χαρτοφυλάκιο.

Στη συνέχεια, το χαρτοφυλάκιό σας θα πρέπει να ταχυδρομηθεί στον σύμβουλο χαρτοφυλακίου σας. Θα το εξετάσει και, εάν φαίνεται ολοκληρωμένο, θα το προωθήσει σε σύμβουλο σχολής για αξιολόγηση.

Μόλις υποβληθεί, το χαρτοφυλάκιο θα θεωρείται ακαδημαϊκό αρχείο που ανήκει στο Universidad Azteca. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορεί να σας επιστραφεί. Επομένως, φροντίστε να κρατάτε ένα αντίγραφο κάθε είδους στο χαρτοφυλάκιο για τα δικά σας αρχεία και μην στείλετε πρωτότυπα έγγραφα που μπορεί να χρειαστείτε στο μέλλον.

Η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου σας

Κάθε χαρτοφυλάκιο αξιολογείται από έναν σύμβουλο σχολής που έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο σύμβουλος της σχολής θα καθορίσει εάν οι γνώσεις σας για το θέμα είναι ίσες ή όχι με βαθμό "πάσο" σε επίπεδο κολεγίου ή καλύτερο. Αν ναι, τότε θα σας συστήσει να λάβετε πίστωση. Δεν θα λάβετε βαθμό επιστολής. Εάν οι γνώσεις σας κριθούν ανεπαρκείς, ο σύμβουλος της σχολής θα συστήσει την άρνηση της πίστωσης. Εάν ο σύμβουλος σχολής αποφασίσει ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να ληφθεί απόφαση, μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, να κάνετε μια εξέταση ή να λάβετε συνέντευξη. Οι τελευταίες πρακτικές χρησιμοποιούνται συχνά σε περιπτώσεις όπου οι μαθητές έχουν αποκτήσει γνώση ενός θέματος που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί.

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των πιστώσεων που μπορείτε να κερδίσετε μέσω της αξιολόγησης χαρτοφυλακίου.

Είναι πιθανό οι μαθητές να κερδίζουν αρκετές πιστώσεις χαρτοφυλακίου για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις πτυχίου τους.

Επιλογή 4) Επικύρωση πτυχίου.

Επικύρωση πτυχίου

Τα προηγούμενα προγράμματα αξιολόγησης μάθησης grado propio του Universidad Azteca είναι ιδανικά για ειδικευμένους επαγγελματίες που αποκτούν πτυχίο πανεπιστημίου με βάση τα προσόντα, τις άδειες, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους και δεν χρειάζονται διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο πτυχίο αντί για πτυχίο πανεπιστημίου που απονέμεται από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο να αποδείξουν το ατομικό τους επίπεδο εκπαίδευσης σε έναν δεδομένο τομέα ή τομέα εξειδίκευσης. Το πτυχίο Grado propio ή πανεπιστημιακό πτυχίο αντικατοπτρίζει ότι ο απόφοιτος έχει αποκτήσει πτυχίο σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απονέμεται από επίσημα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα διεθνή διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρονται από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Universidad Azteca είναι ανεξάρτητα πανεπιστημιακά (grado propio) μαθήματα Bachelor, Master και Doctor χωρίς διαπίστευση εθνικού προγράμματος RVOE στο Μεξικό και τα πτυχία χορηγούνται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο. 59 του Γενικού Νόμου για την Παιδεία.

Επιπλέον, το Universidad Azteca προσφέρει διαπανεπιστημιακή συνεργατική παροχή μαθημάτων διπλού πτυχίου Master και Doctor με συνεργαζόμενα πανεπιστήμια στη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Η BMWF (BMWF-52.290 / 0046-I / 6/2013) ανέφερε σχετικά με τα προγράμματα σπουδών που είναι εγγεγραμμένα στην Αυστρία:

Τα «προγράμματα διπλού πτυχίου» μεταξύ του Universidad Azteca (UA) και του Universidad Central de Nicaragua (UCN), τα οποία είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με την ενότητα 27 του νόμου για τη διασφάλιση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (HSQSG), είναι προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από δύο αναγνωρισμένους ξένους μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πρόκειται για προγράμματα σπουδών στα αντίστοιχα πανεπιστήμια του εξωτερικού και πτυχία από αυτά τα ξένα πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα σπουδών στο Universidad Azteca δεν είναι ένα πρόγραμμα σπουδών με επίσημη αναγνώριση, αλλά ένα πρόγραμμα σπουδών συγκρίσιμο με ένα πανεπιστημιακό μάθημα από άποψη ορολογίας σύμφωνα με το Α.

Κάντε κύλιση στην κορυφή