Σπίτι » Universities Studies Center » The Tuition and Administrative Fees
The Enrollment fees is required to enroll in the program and it covers the minimum required duration for the study program. The fee must be paid in Advance
(No Discount/No Scholarship)
Γραφείο Εισαγωγής
Ινστιτούτο Αύριο

1. Study program with the character of a university course in accordance with Article 59 of the Mexican Education Act.

Κάντε κύλιση στην κορυφή