Σπίτι » Κέντρο Σπουδών Πανεπιστημίων » Τα δίδακτρα και τα διοικητικά τέλη
Τα δίδακτρα εγγραφής απαιτούνται για την εγγραφή στο πρόγραμμα και καλύπτουν την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια για το πρόγραμμα σπουδών. Το τέλος πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων
(Χωρίς έκπτωση/Χωρίς υποτροφία)
Γραφείο Εισαγωγής
Ινστιτούτο Αύριο

1. Πρόγραμμα σπουδών με χαρακτήρα πανεπιστημιακού μαθήματος σύμφωνα με το άρθρο 59 του Mexican Education Act.

Κάντε κύλιση στην κορυφή