Σπίτι » Κέντρο Σπουδών Πανεπιστημίων » Πανεπιστήμιο Azteca » Πανεπιστήμιο Azteca – Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών

Πανεπιστήμιο Azteca – Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σπουδών

Πανεπιστήμιο Azteca
Πανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών

Εκτός από την αγγλική γλώσσα, εάν το πρόγραμμα σπουδών δεν απαιτεί ένα έτος σπουδών, μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα στα γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά ή αραβικά για να εργαστείτε στη διατριβή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας

Μέθοδος Σπουδών*Μεταπτυχιακές Σπουδές*Διδακτορικές Σπουδές*

 1. Επαγγελματική Πιστοποίηση

 2. Αναγνώριση Μεταβιβαστικών Πιστώσεων

  • Κύριος / Γιατρός στις Ατομικές Σπουδές

   • Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
   • Επιστήμες Υγείας
   • Επιστήμες της Αγωγής
   • Ψυχολογία
   • Περιβαλλοντικές επιστήμες
   • Βιομηχανική μηχανική
   • Επιστήμες Υγείας και Νοσηλευτικής
   • Επιστήμη των υπολογιστών
   • Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 3. Επικύρωση της προηγούμενης μάθησης

  • Κύριος / Γιατρός στις Προχωρημένες Σπουδές

   • Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
   • Επιστήμες Υγείας
   • Επιστήμες της Αγωγής
   • Ψυχολογία
   • Περιβαλλοντικές επιστήμες
 4. Doctor by Prior Learning Assessment

 5. Doctor by Prior Output and Achievement

 6. Γιατρός από τις Εκδόσεις

 7. Επικύρωση πτυχίου

  Σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα σπουδών στους ακόλουθους κλάδους

  • Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

  • Διεθνές Εμπόριο

  • Διεθνείς σχέσεις

  • Νόμος

  • Ψυχολογία

  • Περιβαλλοντική Επιστήμη και Περιβαλλοντική Διαχείριση

  • Επιστήμες Υγείας

  • Δημόσια υγεία

  • Δημόσια διοίκηση

  • Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

  • Εκπαίδευση

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 8. Διδακτορικό από Διατριβή

  Σε όλες τις Εξειδικεύσεις που βρίσκετε παραπάνω.

 9. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Νομικών Σπουδών: Διδάκτωρ Νομικής LLD By Thesis

  1. Νόμος
  2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
  3. Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Με Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης, Επαγγελματική Πιστοποίηση, Μεταφορά πιστώσεων & Επικύρωση πτυχίου

Master of University in Professional Studies (MPS)

Βιομηχανική μηχανική

Επιστήμες Υγείας και Νοσηλευτικής

Επιστήμες υπολογιστών

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Master of University in Advanced Studies (MAS)

Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες της Αγωγής

Ψυχολογία

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Master of University in Individual Studies (MIS)*

Βιομηχανική μηχανική

Επιστήμες Υγείας και Νοσηλευτικής

Επιστήμες υπολογιστών

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες της Αγωγής

Ψυχολογία

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών

Με ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PhD) (& καθώς και από Δημοσίευση, Πrior Learning ΕΝΑαξιολόγησης, ή Προηγούμενη απόδοση και επίτευγμα)*

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Ph.D.) από τη Διατριβή

Σε όλους τους κλάδους που προσφέρονται από το Universidad Azteca

Διδάκτωρ Εκπαίδευσης (D.Ed.)

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου στις Επαγγελματικές Σπουδές (DPS)

Βιομηχανική μηχανική

Επιστήμες Υγείας και Νοσηλευτικής

Επιστήμη των υπολογιστών

Περιβαλλοντική τεχνολογία

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Προχωρημένων Σπουδών (DAS)

Κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες της Αγωγής

Ψυχολογία

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου στις Ατομικές Σπουδές (DIS)

Βιομηχανική μηχανική

Επιστήμες Υγείας και Νοσηλευτικής

Επιστήμη των υπολογιστών

Περιβαλλοντική τεχνολογία

Κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες της Αγωγής

Ψυχολογία

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Περιβαλλοντικών Σπουδών (ΔΕΣ)

Περιβαλλοντική πολιτική

Περιβαλλοντική τεχνολογία

Περιβαλλοντική διαχείρηση

Περιβαλλοντική επιστήμη

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου στις Σπουδές Ικανοτήτων (DCS)

Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Εκπαίδευση

Ψυχολογία

Διοίκηση Μηχανικών

Διαχείριση Υγείας

Πληροφορική

Περιβαλλοντική πολιτική

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Περιβαλλοντική διαχείρηση

Περιβαλλοντική επιστήμη

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Νομικών Σπουδών (LLD)

Νόμος

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις

Διδάκτωρ Επιστημών του Πανεπιστημίου (Dr.Sc)

Επιστήμη

Τεχνολογία

Διδάκτωρ Γραμμάτων του Πανεπιστημίου (Dr.Litt)

Τέχνες

Κλασσικές μελέτες

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Με ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (και επίσης από Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης, Επαγγελματική Πιστοποίηση, Μεταφορά πιστώσεων & Επικύρωση πτυχίου)*

Master of Business Administration (MBA/EMBA) (Διατριβή & Μαθήματα)

Master of the University of Science in Education (M.Ed.)

Master of University in Professional Studies (MPS)

Βιομηχανική μηχανική

Επιστήμες Υγείας και Νοσηλευτικής

Επιστήμες υπολογιστών

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Master of University in Advanced Studies (MAS)

Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες της Αγωγής

Ψυχολογία

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Master of University in Individual Studies (MIS)*

Βιομηχανική μηχανική

Επιστήμες Υγείας και Νοσηλευτικής

Επιστήμες υπολογιστών

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες της Αγωγής

Ψυχολογία

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών

Με μάθημα, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, (& καθώς και από Δημοσίευση, Πrior Learning ΕΝΑαξιολόγησης, ή Προηγούμενη απόδοση και επίτευγμα)*

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Ph.D.) από τη Διατριβή

Σε όλους τους κλάδους που προσφέρονται από το Universidad Azteca

Διδάκτωρ Διοίκησης Επιχειρήσεων (DBA) (Διατριβή & Μαθήματα)

Διδάκτωρ Εκπαίδευσης (D.Ed.)

Διδάκτωρ Εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Εποπτεία (D.Ed.)

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου στις Επαγγελματικές Σπουδές (DPS)

Βιομηχανική μηχανική

Επιστήμες Υγείας και Νοσηλευτικής

Επιστήμη των υπολογιστών

Περιβαλλοντική τεχνολογία

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Προχωρημένων Σπουδών (DAS)

Κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες της Αγωγής

Ψυχολογία

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου στις Ατομικές Σπουδές (DIS)

Βιομηχανική μηχανική

Επιστήμες Υγείας και Νοσηλευτικής

Επιστήμη των υπολογιστών

Περιβαλλοντική τεχνολογία

Κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Επιστήμες της Αγωγής

Ψυχολογία

Περιβαλλοντικές επιστήμες

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Περιβαλλοντικών Σπουδών (ΔΕΣ)

Περιβαλλοντική πολιτική

Περιβαλλοντική τεχνολογία

Περιβαλλοντική διαχείρηση

Περιβαλλοντική επιστήμη

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου στις Σπουδές Ικανοτήτων (DCS)

Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας

Εκπαίδευση

Ψυχολογία

Διοίκηση Μηχανικών

Διαχείριση Υγείας

Πληροφορική

Περιβαλλοντική πολιτική

Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Περιβαλλοντική διαχείρηση

Περιβαλλοντική επιστήμη

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Νομικών Σπουδών (LLD)

Νόμος

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις

Διδάκτωρ Επιστημών του Πανεπιστημίου (Dr.Sc)

Επιστήμη

Τεχνολογία

Διδάκτωρ Γραμμάτων του Πανεπιστημίου (Dr.Litt)

Τέχνες

Κλασσικές μελέτες

* Στο Ινστιτούτο Αύριο προσφέρουμε τα ερευνητικά προγράμματα και τα διδασκόμενα προγράμματα έρευνας. Ωστόσο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τις άλλες μεθόδους μελέτης μέσω του Ινστιτούτου Avrio για να επωφεληθείτε από τη βοήθειά μας, τις υπηρεσίες μας και τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δίπλωμά μας, εάν υπάρχει.

Κάντε κύλιση στην κορυφή