Δρ Παν. από Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης

Πανεπιστήμιο Azteca Ίδια πτυχία

Μεταφορά πιστώσεων | Επαγγελματική Πιστοποίηση | Κύριος: Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης | Επικύρωση πτυχίου
Διδακτορικό: (Προηγούμενη Έξοδος & Επίτευγμα | Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης | Δημοσίευση | ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) | Πληροφορίες Φοιτητών

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου με Προηγούμενη Αξιολόγηση Μάθησης

Μπορεί να είστε πιο κοντά στο να αποκτήσετε πτυχίο από όσο νομίζετε! Δεν θα ήταν υπέροχο εάν οι επαγγελματικές σας γνώσεις και οι πιστοποιήσεις σας συνυπολογίζονταν στο πτυχίο σας, βοηθώντας σας να το κερδίσετε πιο γρήγορα και εξοικονομώντας χρήματα στη διαδικασία; Πάρτε την εμπειρία σας και όλα όσα έχετε μάθει και χρησιμοποιήστε τα για να κερδίσετε πίστωση στο κολέγιο μέσω της Προηγούμενης Αξιολόγησης Μάθησης.

Για περισσότερα σχετικά με το Master by Prior Learning Assessment, κάντε κλικ εδώ
Παρέχουμε την ευκαιρία, χρησιμοποιώντας την επαγγελματική σας πείρα, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία ζωής σας, να αποκτήσετε πτυχίο πανεπιστημίου (grado propio) Bachelor, Master ή Διδακτορικό.

Το Universidad Azteca είναι πεπεισμένο ότι η μάθηση δεν πραγματοποιείται αποκλειστικά στην τάξη. Η επαγγελματική μάθηση ενός ατόμου μπορεί να μεταφραστεί σε πίστωση σε επίπεδο κολεγίου. Αυτή η μάθηση μπορεί να αξιολογηθεί ως προς τα υποχρεωτικά ή/και επιλεγμένα μαθήματα από συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Στο εθνικά αναγνωρισμένο ιδιωτικό μας πανεπιστήμιο, εκτιμούμε τις γνώσεις σε επίπεδο κολεγίου και πανεπιστημιακού επιπέδου που μπορεί να έχετε αποκτήσει εκτός της παραδοσιακής τάξης του κολεγίου. Έχετε ήδη κάνει τη μάθηση! Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αξιολόγησης χαρτοφυλακίου του Πανεπιστημίου, οι μαθητές αποδεικνύουν ότι αυτό που ήδη γνωρίζουν είναι ισοδύναμο με αυτό που θα είχαν μάθει σε ένα αντίστοιχο μάθημα κολεγίου. Αν και μπορεί να μαθαίνετε σε επίπεδο κολεγίου από πολλές πηγές, θα χρησιμοποιείτε μόνο εκείνες τις μονάδες που ανταποκρίνονται καλύτερα στο πτυχίο που έχετε σχεδιάσει. Για να είστε επιλέξιμοι για προηγούμενες μονάδες μάθησης, πρέπει να εγγραφείτε στο πρόγραμμα σπουδών μας. Θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα χαρτοφυλάκιο που να περιγράφει και να δείχνει πώς η προηγούμενη μάθησή σας ισοδυναμεί με τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκεκριμένων μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών.

Το Universidad Azteca Bachelor που περιλαμβάνει 3 πλήρη έτη σπουδών απαιτεί προσόν EQF επιπέδου 6. Το Bachelor που περιλαμβάνει 4 πλήρη έτη σπουδών απαιτεί προσόν EQF επιπέδου 7.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων πτυχίου Universidad Azteca grado propio πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών grado propio του πανεπιστημίου μας και επιλεγμένων πανεπιστημίων συνεργατών.

Τα προηγούμενα προγράμματα αξιολόγησης μάθησης grado propio Master του Universidad Azteca είναι ιδανικά για ειδικευμένους επαγγελματίες που αποκτούν πτυχίο πανεπιστημίου με βάση τα προσόντα, τις άδειες, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους και δεν χρειάζονται διαπιστευμένο ή αναγνωρισμένο πτυχίο αντί για πτυχίο πανεπιστημίου που απονέμεται από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο για να αποδείξουν το ατομικό τους επίπεδο εκπαίδευσης σε έναν δεδομένο τομέα ή τομέα εξειδίκευσης. Το πτυχίο Grado propio ή πανεπιστημιακό πτυχίο αντικατοπτρίζει ότι ο απόφοιτος έχει αποκτήσει πτυχίο σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απονέμεται από επίσημα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών μας στο Universidad Azteca grado propio πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στα προγράμματα διδακτορικών σπουδών grado propio του Πανεπιστημίου μας και σε επιλεγμένα πανεπιστήμια συνεργάτες.

Το Universidad Azteca, επιδιώκοντας να διαφοροποιήσει τα επίσημα και τα δικά του πανεπιστημιακά διδακτορικά, έχει εισαγάγει τον Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου (Dr.Univ), τον Διδάκτωρ Επιστημών (Dr.Sc) και τον Διδάκτωρ Γραμμάτων (Dr.Litt) καθώς και τον Διδάκτωρ Διοίκησης Επιχειρήσεων που απονέμονται, με τα άλλα ανώτερα επίσημα διδακτορικά να προορίζονται για επίσημα εξεταζόμενη ακαδημαϊκή υποτροφία.

Το πτυχίο Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου, που απονέμεται ως grado propio από το Universidad Azteca, είναι ένα τελικό ακαδημαϊκό πτυχίο για το οποίο το Πανεπιστήμιο έχει παραιτηθεί από τις συνήθεις απαιτήσεις, όπως εγγραφές, διαμονή ή διαδικτυακή παρουσία, σπουδές και επιτυχείς εξετάσεις. Το πτυχίο είναι διδακτορικό και συχνά απονέμεται ως τρόπος τιμής της συνεισφοράς ενός διακεκριμένου ατόμου σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή στην κοινωνία γενικότερα. Το πτυχίο συνήθως δεν αναγνωρίζεται στο ίδιο ύψος με το τυπικό «κερδισμένο» διδακτορικό από τους εργοδότες και δεν θα πρέπει να εκπροσωπείται ως τέτοιο, θα πρέπει μάλλον να θεωρείται ως ακαδημαϊκό βραβείο.

Ο Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου απονέμεται από το Universidad Azteca σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τεχνικά την ίδια θέση με το επίσημο διδακτορικό δίπλωμα και ότι παρέχει τα ίδια προνόμια και ύφος διεύθυνσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι πτυχίο πανεπιστημίου χωρίς RVOE.

Ο Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου είναι μια επαγγελματική αναγνώριση που παρέχει μια ανεξάρτητη αναφορά διασφάλισης ποιότητας για επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης από όλους τους τομείς, για όσους αγωνίζονται για την προσωπική τους αριστεία και που γίνονται κίνητρο παράδειγμα στις κοινότητές τους. Ο Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου αποτελεί αναγνωρισμένο σημάδι επαγγελματικής ικανότητας, εξαιρετικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας, υπηρεσιών προς το ανθρώπινο είδος και διεθνών επιτευγμάτων.

Στην πράξη, ωστόσο, τέτοιοι τίτλοι σπουδών μπορεί να μην θεωρούνται της ίδιας αξίας με τους διδακτορικούς τίτλους που αποκτώνται από τις τυπικές ακαδημαϊκές διαδικασίες των μαθημάτων και την πρωτότυπη έρευνα, ωστόσο, με βάση την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου, ο αποδέκτης έχει αποδείξει το κατάλληλο επίπεδο ακαδημαϊκής υποτροφίας που κανονικά θα τον πρόσφερε για την απόκτηση ενός επίσημου πτυχίου. Το πτυχίο Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου θεωρείται μερικές φορές τιμητικό, αν και απονέμεται μόνο σε άτομο που έχει ήδη αποκτήσει συγκρίσιμο τίτλο σπουδών σε άλλο πανεπιστήμιο ή με την απόκτηση ενός γραφείου που απαιτεί το κατάλληλο επίπεδο υποτροφίας. Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να χορηγηθεί πτυχίο σε ένα άτομο τόσο για τη φύση του αξιώματος που κατέχει όσο και για την ολοκλήρωση ενός
διατριβή.

Ικανότητα σημαίνει την ικανότητα να κάνεις κάτι καλά και σύμφωνα με ένα απαιτούμενο πρότυπο που εξετάζεται από την Επιτροπή για να λάβεις επαρκή προσόντα για το βραβείο Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου στην Ικανότητα.

Το Universidad Azteca θα διορίσει μια ομάδα εξεταστών που θα εξετάσει την υπόθεση και θα συντάξει μια έκθεση που θα προτείνει εάν θα απονεμηθεί ή όχι το πτυχίο. Αυτά, επίσης, θεωρούνται ορθά ουσιαστικά παρά τιμητικά πτυχία. Αυτά τα πτυχία ad eundem είναι κερδισμένα πτυχία, όχι τιμητικά, επειδή αναγνωρίζουν την επίσημη μάθηση ή τις συνεισφορές σε διδακτορικό επίπεδο.

Οι πρωταρχικοί στόχοι του διδακτορικού προγράμματος είναι: Να επιτρέψει στον φοιτητή να επιτύχει ένα κατάλληλο επίπεδο ακαδημαϊκής ικανότητας. Να επιτύχουν προσωπική ανάπτυξη και να αναπτύξουν κριτική επίγνωση του οφέλους για τον εαυτό τους και τον οργανισμό τους. Αναπτύξτε δεξιότητες έναρξης, υλοποίησης και ανάλυσης σε μια σειρά πλαισίων. Να αναπτύξουν ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης πολύπλοκων θεμάτων και καταστάσεων.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα ποικίλλουν ανάλογα με το επιλεγμένο βραβείο και θα περιλαμβάνουν: Ανάπτυξη γνώσεων σε προχωρημένο επίπεδο. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης, έρευνας και διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικών. Ενοποίηση θεωρητικής ανάλυσης και πρακτικής μέσα από ποικίλα πλαίσια κατάλληλα για την περιοχή μελέτης.

Προϋποθέσεις εισδοχής

Οι απαιτήσεις εισόδου είναι πτυχίο τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS συνολικά, πτυχίο MBA, MSc ή παρόμοιο μεταπτυχιακό ή ισοδύναμα προσόντα στο επίπεδο 7 MMC (EQF) ή σε λειτουργικό τομέα με εξέταση που απονέμεται από επαγγελματικό φορέα. Ενδέχεται επίσης να ζητήσουμε σημαντική εμπειρία σε μια σχετική θέση που περιλαμβάνει ευθύνη για θέματα λήψης αποφάσεων.

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Όλα τα διδακτορικά του Πανεπιστημίου είναι πτυχία τερματικού, παρόμοια με ένα διδακτορικό επαγγελματικής έρευνας. Το διδακτορικό απαιτεί μαθήματα και έρευνα πέρα από το μεταπτυχιακό δίπλωμα που απαιτεί διατριβή ή δημοσίευση σε περιοδικό που συμβάλλει στην πρακτική. Το τμήμα του προγράμματος, που αποτελείται από μαθήματα και εξέταση, είναι ισοδύναμο με αυτό ενός διδακτορικού. Το μέρος του προγράμματος, που αποτελείται από ανεξάρτητη έρευνα και τη συγγραφή μιας διατριβής, είναι προσανατολισμένο σε πιο εφαρμοσμένη έρευνα στη δεδομένη περιοχή μελέτης, με την έρευνα να συμβάλλει άμεσα στην επαγγελματική πρακτική. Το διδακτορικό απαιτεί μια σημαντική διατριβή, διατριβή ή τελικό ολοκληρωμένο έργο, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσημης υπεράσπισης και έγκρισης από διορισμένους εξεταστές ή μια επίσημα εγκεκριμένη και ειδική επιτροπή αναθεώρησης διδακτορικού.

Το πτυχίο απονέμεται όταν όλα τα μαθήματα, οι δοκιμές και το γραπτό χαρτοφυλάκιο έχουν ολοκληρωθεί και επανεξεταστεί και εγκριθεί από τους ενόρκους της εξεταστικής επιτροπής.

Κάντε κύλιση στην κορυφή