Διάρκεια: Ένα έτος

Μονάδες: 60

Γλώσσα Σπουδών: Αγγλικά

Πιστώσεις μεταφοράς: Διαθέσιμα

Μέθοδοι Μελέτης:

Ημερομηνία έναρξης: Την επόμενη εβδομάδα

Το Business IT είναι ένας αναδυόμενος τομέας στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες στρέφονται προς την αυτοματοποίηση και υπάρχει τεράστια ζήτηση επαγγελματιών που μπορούν να διαχειριστούν επιχειρηματική πληροφορική. Το εύρος της πληροφορικής αυξάνεται συνεχώς. Οι σύγχρονοι φοιτητές πρέπει να έχουν σωστή γνώση σχετικά με τις αρχές διαχείρισης του τμήματος πληροφορικής που υιοθετούνται σε διάφορους κλάδους.

Αυτό το πρόγραμμα αναπτύσσει τις ακόλουθες δεξιότητες στους μαθητές:

  • Πώς πρέπει να γίνεται διαχείριση των πόρων πληροφορικής
  • Ποιοι παράγοντες αποτελούν την ιεραρχία ενός τομέα πληροφορικής
  • Πώς να εκτελείτε εργασίες διαχείρισης κινδύνου σε τομείς πληροφορικής

 

Η ολοκλήρωση αυτού του διπλώματος 1 έτους μπορεί να ανοίξει πόρτες για διάφορες θέσεις εργασίας καθώς και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους για να διαχειριστούν ένα ολόκληρο τμήμα πληροφορικής, να επιβλέπουν τις δραστηριότητες πληροφορικής εντός του οργανισμού και ακόμη και να βοηθήσουν τους οργανισμούς να επινοήσουν τη σωστή στρατηγική διαχείρισης IT. Η πληροφορική είναι το μέλλον των επιχειρήσεων και οι φοιτητές με καλές διοικητικές δεξιότητες μπορούν να διαπρέψουν στην επιχειρηματική πληροφορική αναπτύσσοντας τις δεξιότητες από αυτό το δίπλωμα.

 

Το Business IT είναι η νέα τάση στις επιχειρήσεις και απαιτούνται κατάλληλες δεξιότητες για να διαπρέψεις σε αυτόν τον τομέα. Τα προγράμματα που προσφέρει το ελβετικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι κατάλληλα για τις απαιτήσεις των μαθητών. Το BBA στην εξειδίκευση του Business IT μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω εικονικής μελέτης και από το ινστιτούτο της Γενεύης.

Πρόγραμμα Περίληψη

Πρόγραμμα Σπουδών Executive BBA
Έχετε μια ερώτηση;

Γένος*
Κρυμμένος
Κρυμμένος
Οροι. Προϋποθέσεις και Πολιτική Απορρήτου*
* Είναι υποχρεωτικό πεδίο
Αυτό το πεδίο προορίζεται για σκοπούς επικύρωσης και θα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο.
Κάντε κύλιση στην κορυφή