Αγαμος
Οι Εβδομάδες ΜελέτηςΈνας μαθητής μπορεί να ξεκινήσειΕνότητες για μελέτη
   1ο Έτος2ο Έτος3ο Έτος
Οκτ/01Οκτ/07Πρόσληψη Οκτ   
Οκτ/08Οκτ/14 1η Ενότητα1η Ενότητα1η Ενότητα
Οκτ/15Οκτ/21
Οκτ/22Οκτ/28
Νοέμβριος/01Νοέμβριος/07 2η Ενότητα2η Ενότητα2η Ενότητα
Νοε/08Νοε/14
Νοε/15Νοε/21
Νοε/22Νοε/28   Εξετάσεις Νοεμβρίου
Δεκ/01Δεκ/07Χωρίς Πρόσληψη – Χωρίς Εξετάσεις
Δεκ/08Δεκ/14
Δεκ/15Δεκ/21
Ιαν/01Ιαν/07Jan Intake   
Ιαν/08Ιαν/14 3η Ενότητα3η Ενότητα3η Ενότητα
Ιαν/15Ιαν/21
Ιαν/22Ιαν/28
Φεβ/01Φεβ/07 4η Ενότητα4η Ενότητα4η Ενότητα
Φεβ/08Φεβ/14
Φεβ/15Φεβ/21
Φεβ/22Φεβ/28   Εξετάσεις Φεβρουαρίου
Μαρ/01Μαρ/07Πρόσληψη Μαρτίου   
Μαρ/08Μαρ/14 5η Ενότητα5η Ενότητα5η Ενότητα
Μαρ/15Μαρ/21
Μαρ/22Μαρ/28
Απρ/01Απρ/07 6η Ενότητα6η Ενότητα6η Ενότητα
Απρ/08Απρ/14
Απρ/15Απρ/21
Απρ/22Απρ/28   Εξετάσεις Απριλίου
Μάιος/01Μάιος/07Πρόσληψη Μαΐου   
Μάιος/08Μαΐου/14 7η Ενότητα7η Ενότητα7η Ενότητα
Μαΐου/15Μαΐου/21
Μαΐου/22Μαΐου/28
Ιουν/01Ιουν/07 8η Ενότητα8η Ενότητα8η Ενότητα
Ιουν/08Ιουν/14
Ιουν/15Ιουν/21
Ιουν/22Ιουν/28   Εξετάσεις Ιουνίου
Ιουλ/01Ιουλ/07Χωρίς Πρόσληψη – Χωρίς Εξετάσεις
Ιουλ/08Ιουλ/14
Ιουλ/15Ιουλ/21
Ιουλ/22Ιουλ/28
Αυγ/01Αυγ/07Πρόσληψη Αυγούστου   
Αυγ/08Αυγ/14 9η Ενότητα9η Ενότητα9η Ενότητα
Αυγ/15Αυγ/21
Αυγ/22Αυγ/28
Σεπ/01Σεπ/07 10η Ενότητα10η Ενότητα10η Ενότητα
Σεπ/08Σεπ/14
Σεπ/15Σεπ/21
Σεπ/22Σεπ/28   Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να βρείτε εν συντομία ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσλήψεις και πότε γίνονται οι εξετάσεις. Ενώ, στον πίνακα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.

Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί για να ξεκινήσει τη μελέτη από οποιεσδήποτε από τις πέντε προσλήψεις που έχουμε κατά τη διάρκεια του έτους, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.

Ο Ακαδημαϊκός Κύκλος
Ο Κύκλος των Εξετάσεων

Σημείωση: Οι μαθητές που υποβάλλουν αίτηση για το Δίπλωμα Διπλού Βραβείου, πρέπει να γράψουν εργασίες μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους αντί να δίνουν εξετάσεις ανά ενότητα όπως βρίσκετε στον πίνακα.

Οι Εβδομάδες ΜελέτηςΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑΕνότητες προγράμματοςΕξετάσεις
Οκτ/01Οκτ/07Πρόσληψη Οκτ
Οκτ/08Οκτ/141η Ενότητα
Οκτ/15Οκτ/21
Οκτ/22Οκτ/28
Νοέμβριος/01Νοέμβριος/072η Ενότητα
Νοε/08Νοε/14
Νοε/15Νοε/21
Νοε/22Νοε/28Εξετάσεις Νοεμβρίου
Δεκ/01Δεκ/07Χωρίς Πρόσληψη – Χωρίς Εξετάσεις
Δεκ/08Δεκ/14
Δεκ/15Δεκ/21
Ιαν/01Ιαν/07Jan Intake
Ιαν/08Ιαν/143η Ενότητα
Ιαν/15Ιαν/21
Ιαν/22Ιαν/28
Φεβ/01Φεβ/074η ΕνότηταΧωρίς Εξετάσεις
Φεβ/08Φεβ/14
Φεβ/15Φεβ/21
Φεβ/22Φεβ/28Εξετάσεις Φεβρουαρίου
Μαρ/01Μαρ/07Πρόσληψη Μαρτίου
Μαρ/08Μαρ/145η Ενότητα
Μαρ/15Μαρ/21
Μαρ/22Μαρ/28
Απρ/01Απρ/076η Ενότητα
Απρ/08Απρ/14
Απρ/15Απρ/21
Απρ/22Απρ/28Εξετάσεις Απριλίου
Μάιος/01Μάιος/07Πρόσληψη Μαΐου
Μάιος/08Μαΐου/147η Ενότητα
Μαΐου/15Μαΐου/21
Μαΐου/22Μαΐου/28
Ιουν/01Ιουν/078η Ενότητα
Ιουν/08Ιουν/14
Ιουν/15Ιουν/21
Ιουν/22Ιουν/28Εξετάσεις Ιουνίου
Ιουλ/01Ιουλ/07Χωρίς Πρόσληψη – Χωρίς Εξετάσεις
Ιουλ/08Ιουλ/14
Ιουλ/15Ιουλ/21
Ιουλ/22Ιουλ/28
Αυγ/01Αυγ/07Πρόσληψη Αυγούστου
Αυγ/08Αυγ/149η Ενότητα
Αυγ/15Αυγ/21
Αυγ/22Αυγ/28
Σεπ/01Σεπ/0710η Ενότητα
Σεπ/08Σεπ/14
Σεπ/15Σεπ/21
Σεπ/22Σεπ/28Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να βρείτε εν συντομία ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσλήψεις και πότε γίνονται οι εξετάσεις. Ενώ, στον πίνακα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.

Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί για να ξεκινήσει τη μελέτη από οποιεσδήποτε από τις πέντε προσλήψεις που έχουμε κατά τη διάρκεια του έτους, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.

Ο Ακαδημαϊκός Κύκλος
Ο Κύκλος των Εξετάσεων
Οι Εβδομάδες ΜελέτηςΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑΕνότητες προγράμματοςΕξετάσεις
Οκτ/01Οκτ/07Πρόσληψη Οκτ
Οκτ/08Οκτ/141η Ενότητα
Οκτ/15Οκτ/21
Οκτ/22Οκτ/28
Νοέμβριος/01Νοέμβριος/072η Ενότητα
Νοε/08Νοε/14
Νοε/15Νοε/21
Νοε/22Νοε/28Εξετάσεις Νοεμβρίου
Δεκ/01Δεκ/07Χωρίς Πρόσληψη – Χωρίς Εξετάσεις
Δεκ/08Δεκ/14
Δεκ/15Δεκ/21
Ιαν/01Ιαν/07Jan Intake
Ιαν/08Ιαν/143η Ενότητα
Ιαν/15Ιαν/21
Ιαν/22Ιαν/28
Φεβ/01Φεβ/074η ΕνότηταΧωρίς Εξετάσεις
Φεβ/08Φεβ/14
Φεβ/15Φεβ/21
Φεβ/22Φεβ/28Εξετάσεις Φεβρουαρίου
Μαρ/01Μαρ/07Πρόσληψη Μαρτίου
Μαρ/08Μαρ/145η Ενότητα
Μαρ/15Μαρ/21
Μαρ/22Μαρ/28
Απρ/01Απρ/076η Ενότητα
Απρ/08Απρ/14
Απρ/15Απρ/21
Απρ/22Απρ/28Εξετάσεις Απριλίου
Μάιος/01Μάιος/07Πρόσληψη Μαΐου
Μάιος/08Μαΐου/147η Ενότητα
Μαΐου/15Μαΐου/21
Μαΐου/22Μαΐου/28
Ιουν/01Ιουν/078η Ενότητα
Ιουν/08Ιουν/14
Ιουν/15Ιουν/21
Ιουν/22Ιουν/28Εξετάσεις Ιουνίου
Ιουλ/01Ιουλ/07Χωρίς Πρόσληψη – Χωρίς Εξετάσεις
Ιουλ/08Ιουλ/14
Ιουλ/15Ιουλ/21
Ιουλ/22Ιουλ/28
Αυγ/01Αυγ/07Πρόσληψη Augsut
Αυγ/08Αυγ/149η Ενότητα
Αυγ/15Αυγ/21
Αυγ/22Αυγ/28
Σεπ/01Σεπ/0710η Ενότητα
Σεπ/08Σεπ/14
Σεπ/15Σεπ/21
Σεπ/22Σεπ/28Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Στις παρακάτω εικόνες, μπορείτε να βρείτε εν συντομία ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσλήψεις και πότε γίνονται οι εξετάσεις. Ενώ, στον πίνακα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα θέματα.

Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί για να ξεκινήσει τη μελέτη από οποιεσδήποτε από τις πέντε προσλήψεις που έχουμε κατά τη διάρκεια του έτους, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο.

Ο Ακαδημαϊκός Κύκλος
Ο Κύκλος των Εξετάσεων
Κάντε κύλιση στην κορυφή